תערוכות

People from Schindler's List - The Wohlfeiler Family

המוזיאון ההיסטורי של העיר קראקוב, פולין | 2011